Universella Fredsdanser

är en del av den tidlösa traditionen av cirkeldans med inspiration från de levande orden - böner, fraser och mantran - från hela världen. Andning, röst och rörelse medvetandegörs samtidigt som det öppna mötet med andra, med ditt eget inre rum, med den heliga jorden och det gudomliga genomsyrar danserna.   Universella Fredsdanser Fördjupning

Röst och kropp i samspel

 

 

Dansandet blir ett uttryck för allas vår inneboende önskan om djup, bestående inre frid och en fredlig och fruktbar samvaro med andra. Universella Fredsdanser finns för dig som söker sanna mänskliga möten, som längtar efter det innerliga och genuina, det vackra som öppnar hjärtan och levandegör kropp och själ i vindafrid.

I de Universella Fredsdanserna sjunger deltagarna, ofta till enkelt ackompanjemang och levande musik. Röst och kropp i samspel förstärker upplevelsen. Du behöver inte vara van att sjunga, men vara öppen för att använda din röst utan krav. Cirkeln är ursprungsformen som vi hela tiden återkommer till, även om en del danser dansas i spiral, på linje eller omfattar improvisation. Varje danstillfälle skapas i stunden och blir unikt. En del danser är livliga och dynamiska, medan andra är stilla och meditativa. Tonvikten ligger på det öppnade hjärtat och danserna blir så till en meditation i rörelse, en harmonisk kroppsbön, en skön och njutbar stund för egen personlig utveckling och inre växt.

Boka Universella Fredsdanser

Kursinnehåll:  Universella Fredsdanser/Dances of Universal Peace från olika traditioner.

Passar dig som tycker om att sjunga, möta andra i cirkeln och som är nyfiken på olika traditioners vackra budskap.

Helgkurs, heldag, halvdag eller kväll. 

Cajsa har delat med sig av Universella Fredsdanser/Dances of Universal Peace sedan slutet av 1980-talet i alla olika slags sammanhang. Certifierad dansledare sedan 1990-talet. Diplomerad avslappningslärare.

Kontakta Cajsa för kostnadsförslag och referenser.

 

Mentorprogram för dansledare med Cajsa.

 

Cajsa Ty

Certifierad dansledare i Universella Fredsdanser i Sverige


 

 


 

   


 

Fredsdansernas teman

kan vara medkänsla, förlåtelse, den heliga jorden och den gudomliga skönheten. för att nämna några. Vi dansar böner som Kyrie Eleison och Ave Maria och till texter av medeltida mystiker. Några är danser till Taizésånger och gospels, andra till den judiska fridshälsningen Shalom eller kanske till något av Guds 99 sköna namn inom sufismen. Hinduismen och buddhismens mantran inspirerar andra danser, en del meditativa och andra folkliga. Naturens element får träda fram i keltiska välsignelser och i många indianinspirerande danser. Danser från olika traditioner hyllar särskilt kvinnan som gudomlig budbärerska. 

 

Dansa till Yeshuas/Jesus arameiska ord

The Aramaic Prayer

 

 

 
 
 
För dansledare