Dans, sång, chanting, klang, kroppsbön och meditation i rörelse och stillhet – inspiration för dig som vill leva ett rikare liv.  

Dans och rörelse

Dans, ofta i cirkel men även fri rörelse. Flera spännande teman. Många olika kurser, fyllda av innerlighet och mening, kraft och skönhet.

 

Läs mer...

De vackra arameiska orden

Ursprungsbönen. Lär dig att säga orden och att sjunga på Yeshuas/Jesus språk arameiska. Kroppsbön och meditation. Kurser och workshops. 

The Aramaic Prayer
 

 


Läs mer...

Cajsa Ty

Ger kurser och workshops i

Universella Fredsdanser

Helande cirkeldans och meditativ gång

Arameisk kroppsbön och sång

Kreativ och fri dans

 

 

 

 

 

Kommande kurser