Universella Fredsdanser Fördjupning

 

The Dances of Universal Peace växte fram på 1960-talet genom amerikanen Samuel Lewis (1896-1971) inspiration. Han hade under sitt upplevelserika liv på djupet studerat de mystika traditionerna inom hinduismen, judendomen och kristendomen och var dessutom både zenmästare och sufimästare.

Fredsdansernas farfar och farmor

Samuel Lewis träffade många framstående människor, men det var framförallt två nyskapande människor som kom att påskynda födelsen av The Dances of Universal Peace. Det var dels sufimästaren Hazrat Inayat Khan och dels Ruth St Denis, pionjär inom den moderna dansrörelsen i början av 1900-talet. Ruth St Denis, som även brukar kallas för "Fredsdansernas farmor" hade en vision av att göra helig dans tillgänglig för alla och lärde Lewis "hur man kan plocka danser ur Guds hjärta". Inayat Khan var den som förde med sig den universella sufismen och dess vackra tankar om religionernas grundläggande enhet till väst. För Lewis blev dansen livets väg:

"Dansen är livets rörelse. Det som livet ger kan uttryckas genom kropp, hjärta och själ till Guds ära och mänsklighetens upplyftande, härigenom ledande till extas och självförverkligande"

Fred genom konsterna

Lewis började föreställa sig och skapa de första Universella Fredsdanserna som ett dynamiskt sätt att mitt under brinnande Vietnamkrig förespråka "fred genom konsterna". Från att från början ha utgjorts av ett femtiotal danser, har samlingen Universella Fredsdanser vuxit till många hundra danser, vilka alla på olika sätt hedrar det heliga inom jordens andliga traditioner. The Dances of Universal Peace har också inspirerat människor att skapa nya former av cirkeldans, t.ex. Heart Dance. Dansledare inom Universella Fredsdanser har en gedigen utbildning och följer särskilda etiska riktlinjer och finns i ett växande antal länder i de flesta världsdelar.

Samuel Lewis

 

 

 


 

Nätverk

Det finns ett internationellt nätverk för The Dances of Universal Peace. Du kan dansa i många länder under helgkurser, familjedansläger, retreatliknande dansdagar och fortbildningar. De lokala kontaktpersonerna brukar kunna ge besked.

 

För dansledare

 

 

 

 

 

Universal Wind

En CD som producerats i Sverige genom ett samarbete mellan företrädare för olika religioner och Sensus. CD:n innehåller flera grundläggande sånger till Universella Fredsdanser från olika traditioner.

 

 

Bildgalleri

 

Exempel på dans (film 30 sek): Skönhetens väg
För att kunna se filmen behöver du QuickTime.