Cajsa Ty

Jag är diplomerad dansledare inom nätverket The Dances of Universal Peace – Universella Fredsdanser och i Heliga danser/Helande cirkeldanser. Klangmassör med tibetanska klangskålar. Diplomerad Avslappningslärare. Multireligiös guide via Sensus studieförbund. Har även studerat religionssociologi, musikterapi och alternativ medicin. I botten är jag grundskollärare och waldorflärare med påbyggnadskurser inom musik och läkepedagogik.

I slutet av 1980-talet mötte jag de Universella Fredsdanserna och samtidigt den arameiska sången och bönen i USA, och strax därefter Sacred Dance i Findhorn, Skottland. Blev efter några år den första certifierade dansledaren inom det internationella nätverket The Dances of Universal Peace i Sverige, och fördjupar dansen vidare genom mentorskap. Neil Douglas-Klotz är min dansmentor och största inspirationskälla, och jag riktar härmed min hjärtinnerliga tacksamhet till honom.

I skrivande stund 2018 vänder jag mig till största delen inåt och leder dans endast vid förfrågan framförallt i små och lugna sammanhang och på stilla retreater.

Min hemvist är idag Stockholm lyckligt nära helande skog och grönska ett stenkast från Mälarens stränder. Oändligt tacksam för familj och vänner och för alla er fantastiska medvandrare och medskapare till så stor skönhet och glädje under denna vandring som kallas Livet. TACK!

Boka kurs med Cajsa Ty

Universella Fredsdanser 

Helande cirkeldans och meditativ gång

Arameisk kroppsbön och sång

Kreativ och fri dans

Mentorprogram för dansledare med Cajsa. 

Kontakta Cajsa för info och kostnadsförslag.

 

 

 

 

Medkänsla och självmedkänsla ber jag ska vägleda mig vidare.

 

Och som Rumi säger:

"Let the beauty of what you love be what you do."

Kommande kurser

   

  Dansplatser

  Som dansledare har jag lett grupper med kvinnor, män, ungdomar och barn i alla åldrar och från olika länder.

   

  Dansplatserna 

   

  Retreater, pilgrimsvandringar, gudstjänster, dansmässor och konfirmandträffar.

   

  Friskvårdsdagar och anhörigdagar.

   

  Fester och musikfestivaler.

   

  Skollektioner, cafékvällar och familje- och yogaläger.

   

  Vi har dansat under bar himmel, i vackra danssalar, kyrkor, i enkla vardagsrum - och i havet!