För dansledare

   

Har du mött de Universella Fredsdanserna, blivit berörd och vill dela med dig till andra?

Kanske leder du redan någon annan slags dans, kroppsorienterad terapi eller meditation, och börjar så smått införliva en och annan av de Universella Fredsdanserna i det du redan gör.

Kanske dansar du helst bara med dina närmaste vänner. Kanske fick du smak av danserna via ett event med "Heart Dance" (vars ursprung är Universella Fredsdanser). Oavsett dina erfarenheter och ambitioner får du här en del inspiration och tips för att gå vidare.

 


 

Att bli dansledare inom de Universella Fredsdanserna

Om du känner att dessa danser talar till ditt hjärta och att du vill gå den väg de erbjuder, vill fördjupa dig inom dem för att dela med dig till andra, så finns den möjligheten. Inom det internationella närtverkets form finns vägar att utbilda sig till dansledare. Detta sker genom en dansmentor. Certifiering ges av denna mer erfarna danslärare/mentor. Det finns många mentorer över hela världen.

 

 

 

 

Från människa till människa

Genom mänsklighetens historia har djupgående andlig kunskap förts vidare från människa till människa, genom levande erfarenhet.  Det har man tagit fasta på vid utövandet av de Universella Fredsdanserna genom The Mentor Teachers Guild of the Dances, mentorlärarna inom de Universella Fredsdanserna.

The International Network for the Dances of Universal Peace

rekommenderar vid förfrågan i första hand dansledare som är certifierade eller under utbildning. Detta har att göra både med deras kunskap och att de åtagit sig att följa etiska riktlinjer som dansledare. Detaljerad information på engelska om hur du blir certifierad, finns att hitta på www.dancesofuniversalpeace.org  

Logotyp

Användningen av de Universella Fredsdansernas logotyp är förbehållen certifierade dansledare eller dansledare under handledning som även är medlemmar i the Network for the Dances of Universal Peace.  

 

 

uflogga

 

Mentorprogram

 

 

 

Om du vill påbörja en dansledarutbildning, kan de olika stegen se ut såhär:

 

De första stegen

Till att börja med: Det har gått en tid sedan du första gången kom i kontakt med de Universella Fredsdanserna/The Dances of Universal Peace. Du har redan skaffat dig erfarenhet av att dansa med olika dansledare, nog i olika länder. Detta har varit dina första steg. Om du nu vill gå vidare för att själv blli dansledare, behöver du noggrant läsa igenom "Certification packet", inklusive de etiska riktlinjerna, som finns på www.dancesofuniversalpeace.org

Du måste också betala medlemsavgiften till detta nätverk The dances of Universal Peace.

Sedan kontaktar du den dansledare/mentor som du önskar bli din mentor. Du har antagligen redan flera gånger dansat under hens ledning. 

 

 

Du leder dans

Självfallet kommer du att leda dans under den här tiden - det är genom att göra som du lär dig. Hur mycket kontakt du kommer att ha med din dansmentor beror framförallt på dig, och även i vilken form kommunikationen blir.

Den rekommenderade tiden för Certifiering Level 1 är minst tre år. 

 

Kontakta Cajsa för mer info.

 


 


  


Tipslista för dansledare

 

Här följer en tipslista för dig som delar med dig av de Universella Fredsdanserna i olika sammanhang. Du behöver inte vara formellt utbildad dansledare för att leda danserna, men du som väljer att föra denna tradition vidare förväntas göra det med känsla och respekt för danserna och dess unika rötter. Många av tipsen passar nog dig som leder cirkeldanser av andra slag också!

 

Led det du själv har förkroppsligat
Danserna förs vidare från människa till människa. Led bara danser du själv har upplevt. Det är bättre att behärska ett mindre antal danser väl än att samla många på hög. Led de danser som talar till dig starkast. Lev med varje dans en längre tid. Dansa och sjung för dig själv hemma eller i naturen. Hitta någon eller några att dansa med. En vän att dela danserna med kan betyda oerhört mycket – faktum är att de flesta danserna kan anpassas och dansas av bara två personer!

 

Ge instruktioner stegvis
Vanligtvis lär man först ut orden och melodin. En personlig tolkning och öppen förklaring av sångens text hjälper dansarna att gå in i dansen. En del dansledare ger mycket bakgrundsinformation, medan andra vill hålla pratandet kort. Hur man gör beror förstås också på gruppen och sammanhanget. När det verkar som om gruppen lärt sig sången, visas rörelserna. Detta är den vanligaste ordningen, men olika andra varianter fungerar också.

Samklang
Att leda Universella Fredsdanser handlar mer än någonting annat om att ha gjort dansen till sin, att vara i samklang med den heliga frasen och den tradition den representerar. Strävan är att kunna leda varje dans så att man representerar dess innersta uttryck, så som den förkroppsligas genom en själv. På engelska kallar man detta för “attunement”.

Inledande och avslutande danser
Välj danser som du tycker passar. En inledningsdans är kanske förhållandevis enkel att lära och gemenskapsskapande. En avslutande dans knyter ihop just detta särskilda danstillfälle, samlar ihop cirkeln och ger måhända utrymme för dansdeltagarna att mötas (och skiljas från) varandra.

Avbryt dansen
Om du som dansledare märker att dansen inte blir som du tänker dig, att alla inte riktigt är med på noterna – var inte rädd att avbryta dansen.

Att hålla atmosfären helig
En del danser är livliga, andra är stilla och meditativa. Oavsett dansens uttryck, är din uppgift som dansledare att hålla atmosfären i cirkeln "värdig" eller "helig", vad det nu innebär för dig.

Låt danserna tala
Att dansa dessa danser är att uppleva något. Prata inte sönder danserna. Tillåt deltagarna i danscirkeln att ha sina egna känslor, sina egna upplevelser. Ge god tid att smälta varje dans innan du går vidare till nästa.

Röstuppvärmning
Enkla röstövningar och röstlekar fungerar bra. Kanske någonting så enkelt som att nynna en ton tillsammans.

Kroppsuppvärmning
Inled gärna med någon form av uppmjukning av kroppens olika delar. Om du kan grunderna i de olika övningarna i Meditativ gång som Samuel Lewis, Fredsdansernas upphovsman, gav så är detta en inledning som varmt rekommenderas.

Att lära ut orden
Om frasen är lång, lär ut en del i taget. För de flesta är det lättare att lära orden i samband med melodin, så därför kan du antagligen ganska fort gå över till att sjunga.

Att lära ut melodin
Sjung melodin ensam först. Att lära ut en bit i taget underlättar när sången är lång. Om du själv känner dig osäker på att lära ut melodin, kanske du kan ta hjälp av någon annan som har förberett sig i förväg på att lära ut den. Låt cirkeln sjunga hela sången utan dig.

Att visa rörelsen
Visa dansen tydligt med harmoniska rörelser. Du kan visa från cirkelns periferi eller i cirkelns mitt. Var rörlig och visa dansen på olika ställen i cirkeln, så underlättar du för deltagarna (det kan vara svårt att hela tiden stå mittemot dansledaren).

Variera dansen
Att dansa till danscirkelns sång och till enkelt ackompanjemang skapar rum för många sätt att variera dansen. Du kan variera tempot och t.ex. gå från en långsam start till ett snabbare mellanparti och sedan avsluta i ett lugnare tempo. Genom ditt eget exempel kan du variera röstens intensitet – när du sjunger mer innerligt och tystare, gör de andra också det, och när du sjunger med full energi, kommer cirkeln att följa dig. När det är många deltagare, kanske du behöver ropa ut dessa instruktioner. Du kan låta männen sjunga ensamma, för att sedan följas av kvinnornas röster. De flesta danser fördjupas av en stund “med andningen” (under tystnad) då deltagarna dansar vidare och fortsätter att "andas med den heliga frasen" eller låta sången ljuda tyst inom sig. Det är upp till dansledarens intuition att känna av vilka variationer som cirkeln gynnas av, liksom hur länge en viss dans “vill dansas” vid detta tillfälle.

Att anpassa dansen
Ibland kommer du behöva eller vilja anpassa en viss dans till den aktuella gruppens behov. Du kanske dansar med en barngrupp och vill förenkla stegen. Du kanske har en dansdeltagare med någon form av handikapp. Du har ett udda antal dansare under en partnerdans, och väljer att dansa med en “ängel” (tom plats) i cirkeln. Kom ihåg att göra anpassningar som är dina medvetna val utifrån cirkelns behov, med stor respekt för dansens originalform. En dans bör aldrig ändras för att du glömt bort hur den var. Är du osäker på någon del, avstå från att leda dansen just då, och kolla först upp dess form.

Känslor
Var medveten om att dessa danser samspelar med deltagarnas känsloliv. Ge tid efter dansen för inre samling och eventuella samtal.

Att ackompanjera
Att ackompanjera till Universella Fredsdanser innebär dels att följa dansledarens fötter och steg och dels att vara helt närvarande med den heliga frasen i dansen. Gitarr och trumma lämpar sig bra för ackompanjemang. Det finns särskilda handböcker och CD:s för att lära sig att ackompanjera på gitarr, trumma och flöjt.


Handfattning
Vänster hand är mottagande, uppåtvänd och höger hand är givande, nedåtvänd. Alltså, tummarna  åt vänster. (Att handfattningen är tvärtom inom Sacred Dance-traditionen/Heliga danser ger endast ytterligare en dimension!)

"Änglar"
Vid udda antal dansare under partnerdanser, går det ofta bra att dansa med en “ängel” i cirkeln. Alla ställer upp sig mittemot en partner i cirkeln, hälften riktade medsols, hälften motsols. En dansar men en “tom” plats, där man kan föreställa sig att man möter en ängel alternativt någon som inte är fysiskt närvarande i cirkeln, men som man föreställer sig är med. Alla som står åt samma håll i dansriktningen kommer också att möta denna "ängel"/tomma plats.

Njut
Tillåt dig att leva fullt ut i nuet. Ha tillit. Andas kärlek och tacksamhet.

Lev den skönhet du älskar.