Dans, sång, chanting, klang, kroppsbön och meditation i rörelse och stillhet – för ett rikare liv.  

Dans och rörelse

Dans, ofta i cirkel men även fri rörelse. Flera spännande teman. Många olika kurser, fyllda av innerlighet och mening, kraft och skönhet.

 

Läs mer...

De vackra arameiska orden

Ursprungsbönen. Lär dig att säga orden och att sjunga på Yeshuas/Jesus språk arameiska. Kroppsbön och meditation.

The Aramaic Prayer
 

 


Läs mer...

Kommande kurser