Helande cirkeldans

bygger på den danstradition av cirkeldanser - Sacred Dance - som Bernhard Wosien, dansprofessor i Tyskland, grundade. Utgångspunkten är att dans i sig kan vara både helande och ett andligt uttryckssätt där kropp och själ bildar en sammanhängande enhet. Det är danser av många de slag med rötter bland annat i traditionell folkdans från olika länder och medeltida dans. Här ingår även många nykoreograferade danser. Danserna går under flera olika namn i Sverige. Ibland kallas de för Heliga Danser men kallas ofta helt enkelt för Cirkeldanser.

Sedan urminnes tider...

 

...har dansen varit en väsentlig del av människans historia och ett redskap i sökandet efter det heliga, efter vindafrid.

Hela skapelsen dansar

O Du, vår Fader-Moder
från vilken livets andedräkt kommer
Stäm våra hjärtan som instrument
för den heliga sång som föder alla andra
Hela skapelsen dansar för Dig!
Ta emot våra drömmar
vår längtan
våra kroppar
våra Jag
I Yeshuas Namn och Ljus

Ameyn.


Cajsa Ty
Första delen inspirerad av Yeshuas/Jesus ord på arameiska.

Boka Helande cirkeldans/Heliga danser

 

Kursinnehåll: Helande cirkeldans, mindfulness och meditativ gång.

Passar bra för kyrkor och församlingshem, friskvårdsdagar, kvinnofrukostar, retreatdagar- och helger, anhöriggrupper m.fl. Varje kurstillfälle anpassas efter gruppens önskemål. Ingen tidigare erfarenhet behövs.

Helgkurs, heldag, halvdag eller kväll.

Cajsa mötte Sacred Dance för första gången på Findhorn i början av 1990-talet. Har lett Helande cirkeldans under friskvårdsdagar, gudstjänster, kvinnosamlingar, retreater, pilgrimsvandringar, ungdoms- och konfirmandträffar och som studiecirkel. Diplomerad dansledare i Heliga danser. Diplomerad avslappningslärare.

Kontakta Cajsa för kostnadsförslag och referenser.

 

 

 

Helhet, helande och helighet

Helheten och gestaltandet av danstillfällena, ofta i ett rituellt sammanhang, är något av det som utmärker Helande cirkeldans. Dansen blir ett sätt för oss att uttrycka livets skiftningar, i ett gemensamt sökande efter mening och tillhörighet. Danserna bär också en djup inneboende symbolik, som talar till vårt inre när vi är villiga att lyssna.

 


 

Maria Gabriele Wosien, dansledare och dotter till Bernard Wosien som skapade Sacred Dance, talar om hur vi kan dansa våra drömmar om att möta det som är större än oss själva och om hur dansen även förvandlar våra föreställningar om det gudomliga, så som vi själva också förvandlas i dansen.

 

 

 

 

Bildgalleri