Miljöpolicy

Vindafrids miljöpolicy:

Vi strävar efter att den mat som serveras på våra kurser i möjligaste mån är lokalt och ekologiskt odlad, KRAV- och rättvisemärkt, helst helt växtbaserad.
Vi uppmuntrar också alla att när så är möjligt, välja färdsätt med minsta möjliga miljöpåverkan när man åker för att delta i våra kurser.

Vi hoppas att framöver skapa möjligheter så att du som väljer ett mer miljövänligt färdsätt, trots att det i vissa fall kan vara både mer tidskrävande och även dyrare, i någon mån ska kunna kompenseras för ditt positiva val.