Arameiska Fördjupning

 

 

Bakgrund 

Det finns inga evangeliemanuskript på palestinsk arameiska - den dialekt som Jesus talade. Många arameisktalande kristna anser att Peshittabibeln, som är skriven på västarameiska, ofta kallad syriska. är den mest ursprungliga formen för Jesus ord. De menar bl.a. att många av de talesätt som finns, t.ex. "fattiga i anden", tydligt kan förstås på arameiska, men förblir oklara via grekiskan. Tolkningar från arameiska har gjorts av Neil Douglas-Klotz utifrån Peshittabibeln.

Peshittabibeln

Peshittabibeln är den mest semitiska - eller judiska om man så vill - av alla de tidiga versionerna av Nya Testamentet. Den ger en bild av Jesus tankar, språk, kultur och andlighet genom ögonen på de tidiga grupperna av österns judiska kristna.

Arameiska

Själva språket arameiska tar oss tillbaka till ursprunget och ger enligt Douglas-Klotz en holistisk syn på kosmos och sätter inte några klara gränser mellan medel och ändamål eller mellan inre kvaliteter och yttre beteende. Båda är hela tiden närvarande. De här tolkningarna är ämnade att återerövra det sätt som Jesus och de som lyssnade till honom tänkte på, så att orden kan bli levande i vår nutida vardag.

Boka kurs eller workshop

Kursinnehåll Ursprungsbönen: Inlärning av de arameiska orden rad för rad av Yeshuas/Jesus bön Vår Fader. Möjliga alternativa nya tolkningar utifrån ordens arameiska rötter. Enkla meditationsövningar och kroppsbön.

Varje kurstillfälle anpassas efter gruppens önskemål. För den grupp som önskar, lärs melodier ut till varje bönerad. Vill man fördjupa sig, erbjuds samma innehåll enligt ovan samt att man avslutar med att dansa bönen.

Helgkurs, heldag, halvdag eller kväll. För att på bästa sätt ta in orden och meditationsövningarna, rekommenderas i första hand heldag eller helgkurs.

Cajsa har över 25 års erfarenhet av att leda arameisk kroppsbön, sång, chanting och dans. Kurserna fokuseras på hjärtats resa steg för steg genom Yeshuas/Jesus ord, och passar alla som är intresserade av att ta del av hans ursprungliga bönetradition, en tradition av levande skapelse som påminner oss om att 

 
"new beginnings
happen every moment
in the heart of the divine."

 

Kontakta Cajsa om du, din grupp, förening eller församling vill anordna en kurs på din ort. 


 

 

 

Läs boken

 

 

För dig som vill läsa mer på egen hand rekommenderas i första hand boken Prayers of the Cosmos av Neil Douglas-Klotz. Beställs via adlibris t.ex. Den svenska översättningen av boken är nu klar och väntar på någon som vill ge ut den!

 

Lär dig Ursprungsbönen

Lär dig bönen Vår Fader rad för rad på arameiska via abwoon.com

 

 

 

Lyssna på de arameiska orden

Abwoon från svenska CD:n Universal Wind

Youtube från SelfHealing Expressions

Youtube från CD:n ABWUN